نمایش 1–24 از 27 نتیجه

نمایش اسلایدبار
نمایش 9 24 36

اتیلن گلیکول Ethylene glycol

ادتا ۲ و ۴ EDTA

اریزول Aerosil

اسید فرمیک formic acid

اسیداستئاریک stearic acid

اگزائیک اسید

بتائین Betaine

پارافین Paraffin wax

پتاسیم کربنات Potassium carbonate

پتاسیم هیدروکسید Potassium hydroxide

پرمنگنات پتاسیم Potassium Permanganate

پلی آلومینیوم کلراید poly aluminium chloride

خاک رنگبر یا خاک تونسیل  Bleaching earth

رزین سختی­گیر کاتیونی و آنیونی Cation and Anion Exchange Resin

سدیم هیدروسولفید Sodium hydrosulfide

سود پرک  Caustic Soda

سولفات مس Copper Sulfate

سیلیکاژل Silica Gel

کالیفون colophony

کربن فعال Activated carbon

کربنات سدیم(سبک) Sodium carbonate

کربنات کلسیم Calcium carbonate

گلیسیرین Glycerol

متانول Methanol